5 วิธีสำหรับพ่อแม่เพื่อ “ส่อง” ลูกหลาน

1.อัพเดทรายการที่ลูกชอบตลอดเวลา หาเวลาอ่านเรื่องย่อ หรือดูย้อนหลัง ทำความคุ้นเคยกับเรื่องราวที่สื่อนำเสนอเว่าเกี่ยวกับเซ็กส์และสัมพันธภาพในแง่มุมไหน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพูดคุยกับลูกหลาน 2.ใช้ตัวละครเพื่อชวนคุย ย้ำว่า “ชวนคุย” ไม่ใช่การสั่งสอน หรือพูดอบรมเพียงฝ่ายเดียว แต่สร้างบทสนทนาโดยให้ลูกเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวละครทำว่า หากเกิดขึ้นกับชีวิตจริงจะส่งผลอย่างไร แล้วจะรับมือกับปัญหาที่ตามมาจากพฤติกรรมเสี่ยงแบบที่ตัวละครกำลังเผชิญอย่างไร 3.ตั้งกติกาให้ชัดเจน ชวนลูกร่วมกันสร้างกฎ กติกาในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้มือถือเพื่อเข้าถึงรายการต่างๆ และทำให้ลูกเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทีวีกับชีวิตจริงนั้น ต่างกันอย่างไร 4.ทำความเข้าใจถึง “ความเป็นส่วนตัว” พ่อแม่ต้องชัดเจนว่าพฤติกรรมในการใช้สื่อแบบไหนที่ยอมรับได้ แบบไหนที่ยอมรับไมได้ แค่ไหนที่ “เกินขอบเขต” โดยอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง “เรื่องส่วนตัว” กับ “เรื่องสาธารณะ” 5.สิ่งใดที่ถูกนำขึ้นอินเตอร์เน็ตแล้ว ย่อมอยู่ตลอดกาล อธิบายให้ลูกเข้าใจถึงอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตที่สามารถจะกระจายภาพหนึ่งภาพไปทั่วโลกได้เร็วแค่ไหน และทันทีที่ภาพหรือข้อความถูกโพสต์แล้ว เราจะไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไป จึงจำเป็นที่เราควรระมัดระวังในการโพสต์ภาพโดยเฉพาะภาพส่วนตัวเพราะอะไร ขอขอบคุณที่มาของบทความจาก 3C4TEEN.ORG