6. การแจ้งเรื่องร้องเรียน

กดที่ปุ่ม “แจ้งเรื่องราว” ในแอพพลิเคชั่น เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยกดที่ปุ่ม “สร้างใหม่” จากนั้นใส่รายละเอียดต่างๆ และสามารถใส่รูปภาพประกอบได้ แล้วกดปุ่มส่ง”คำร้อง”

กดที่ปุ่ม “ผ่านมาแล้ว” เพื่อดูเรื่องร้องเรียนเก่าๆ ของคุณที่เคยส่งไปแล้ว