แถลงเปิดตัว App รู้เท่าทันสื่อปลุกผู้บริโภคเรียกร้องสิทธิ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ข่าวเที่ยง NBT

กองทุนพัฒนาปลอดภัยและสร้างสรรค์สุขภาพจิตสื่อ เปิดแอพพลิเคชัน Media Watch ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนสื่อที่ไม่สร้างสรรค์

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=sa1zTgDnhKI&feature=youtu.be