แอพ “เฝ้าสื่อ” เข้าร่วมออกบูธ เวที่สาธารณะ “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้จัดเวทีสาธรณะเรื่อง “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่2 ตอน สังคมสูงวัยกับโลก Digital ณ. ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  โดยทีมงานแอพ “เฝ้าสื่อ” ได้ร่วมออกบูธในงานด้วย ได้รับการตอบรับอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน มีผู้สูงวัยหลายท่านเข้ามาสอบถามอย่างสนใจ เข้ามาพูดคุย และให้คำแนะนำในการทำงาน ช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำงาน