8 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม( FAKE NEWS)

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็มีปลอม กระทั่งข่าวก็ยังมีข่าวปลอม ถ้ารู้ไม่ทันเราก็อาจตกเป็นเหยื่อ แล้วถ้าหลงเชื่อแชร์ต่อก็จะยิ่งทำให้ข่าวปลอมนั้นแพร่กระจายได้มากขึ้น แล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าข่าวไหนปลอม 8 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม( FAKE NEWS) 1.พิจารณาแหล่งข้อมูล สืบค้นเว็บไซต์เพื่อดูเจตนาและข้อมูลติดต่อ 2.อ่านทั้งเรื่องจ้ะ อย่าอ่านแค่พาดหัวข่าว เพราะข่าวปลอมมักมีการพาดหัวให้ดูหวือหวา น่าสนใจ เพื่อสร้างยอดคลิก 3.ตรวจสอบผู้เขียน ลองค้นหาชื่อผู้เขียนสิ ว่ามีความน่าเชื่อถือและมีตัวตนจริงหรือไม่ 4.แหล่งอ้างอิง เรื่องนี้ก็สำคัญ ลองคลิกเข้าไปในลิงค์ที่ปรากฎในข่าวว่าใช่หรือไม่ 5.ตรวจสอบวันที่ของข่าวด้วยนะ เพราะการโพสต์ข่าวเก่าจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 6.ระวังเป็นแค่เรื่องตลกๆ ถ้าเรารู้สึกว่าแปลกๆ มันอาจจะเป็นแค่การล้อเล่น ควรค้นหาที่มาของข่าวและผู้เขียน 7.เตือนตัวเองว่า ลำเอียงหรือเปล่า เพราะบางทีความเชื่อส่วนตัวก็อาจมีผลต่อการตัดสินข่าวได้จ้ะ 8.ถามผู้เชี่ยวชาญ […]

Read More →

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา) วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสมิหลา ๑ โรงแรมบีพีสมิหราบีชรีสอร์ท ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา      

Read More →

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา) วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมภูทองเพลส ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา    

Read More →

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสังขละบุรี ๑โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี       

Read More →

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ณ ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์  

Read More →

5ลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 กำหนดให้คณะกรรมการประกาศลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กเยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้กำหนดลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ไว้ 5 ลักษณะดังนี้

Read More →