เข้าพบ ผอ ศูนย์เฝ้าระวังวัฒนรรม

บ่ายของวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว / ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมด้วย คุณชาญไชย วิกรวงษ์วนิช รองประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เข้าพบคุณสาลินี ชุ่มวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอรับคำแนะนำและขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต

Read More →

ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับคำแนะนำจากทีปรึกษา

เช้าตรู่ของวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวพร้อมด้วยครอบครัวอาสาเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่โรงเรียนปรียาโชติ ที่ตั้งอยู่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ได้นัดหมายกับท่านผู้บริหารโรงเรียน ดร.ปาริชาต ปรียาโชติ (อ.เจี๊ยบ) เพื่อนำเสนอรายละเอียดของงานในโครงการพัฒนากลไลเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่นและขอรับคำแนะนำพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการ โดยดร.ปาริชาต เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของเรา

Read More →

ทีมงานตามเก็บทุกคำแนะนำเพื่อให้การทำงานรอบด้านจริงๆ

คุณวันชัย บุญประชา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบาย

Read More →

กระทบไหล่เจ้าของเพจดัง …. ดีใจจังที่ได้คนช่วยงาน

ประโยคที่โปรยด้านบนไม่ได้เวอร์วังแต่ประการใด เพราะเมื่อวาน (10 ต.ค.60) คุณเกรซ อัญญาอร พร้อมด้วยน้องๆอีก 2 คน ได้นัดพบเจ้าของเพจดัง Drama-Addict

Read More →

มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่ออะไร

มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่ออะไร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก-เยาวชนและครอบครัว ที่มีเนื้อหา มีคุณค่าที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางในการผลิตสื่อและใช้สื่อสร้างสรรค์ของผู้ผลิตสื่อทั้งมืออาชีพ กลุ่มอิสระต่างๆ รวมถึงสื่อโดยเด็ก-เยาวชน และสื่อในชุมชนที่หลากหลาย ทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งสร้างกลไกเรียนรู้เท่าทันสื่อ

Read More →

ผู้จัดการ สสย.พอใจ 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์

ครม.เห็นชอบตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ‘เข็มพร วิรุณราพันธ์’ เผยเครือข่ายพอใจ ทุกคนล้วนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หวังร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ตาม กม. สร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ ชี้สเปค ผจก.กองทุนฯ ต้องมีวิสัยทัศน์ บริหารเก่ง

Read More →

เป้ อารักษ์ กับการฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเขา

คลิปที่เป็นเอก รัตนเรือง ร่วมกับดาราชั้นนำอย่างหมิว ลลิตา นก สินจัย บี น้ำทิพย์ อุ๋ม อาภาศิริ ดีเจเฟี๊ยต และเป้ อารักษ์ ทำด้วยใจให้สะมาริตันส์ องค์กรที่เชื่อว่าการฟังด้วยใจ ช่วยทั้งตัวเราเองและผู้อื่น โดยมีเป้มาพูดคุยกับหนึ่งในอาสาสมัครสะมาริตันส์ ผู้ที่ใช้หลักการฟังด้วยหัวใจ ในการป้องกันการฆ่าตัวตาย

Read More →