งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา) วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสมิหลา ๑ โรงแรมบีพีสมิหราบีชรีสอร์ท ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา      

Read More →

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา) วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมภูทองเพลส ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา    

Read More →

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสังขละบุรี ๑โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี       

Read More →

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ณ ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์  

Read More →

5ลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 กำหนดให้คณะกรรมการประกาศลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กเยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้กำหนดลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ไว้ 5 ลักษณะดังนี้

Read More →

แอพ “เฝ้าสื่อ” เข้าร่วมออกบูธ เวที่สาธารณะ “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้จัดเวทีสาธรณะเรื่อง “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่2 ตอน สังคมสูงวัยกับโลก Digital ณ. ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  โดยทีมงานแอพ “เฝ้าสื่อ” ได้ร่วมออกบูธในงานด้วย ได้รับการตอบรับอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน มีผู้สูงวัยหลายท่านเข้ามาสอบถามอย่างสนใจ เข้ามาพูดคุย และให้คำแนะนำในการทำงาน ช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำงาน

Read More →