แถลงเปิดตัว App รู้เท่าทันสื่อปลุกผู้บริโภคเรียกร้องสิทธิ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ข่าวเที่ยง NBT

กองทุนพัฒนาปลอดภัยและสร้างสรรค์สุขภาพจิตสื่อ เปิดแอพพลิเคชัน Media Watch ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=sa1zTgDnhKI&feature=youtu.be

Read More →

กองทุนพัฒนาสื่อฯ ผุดแอพ Media Watch เสริมเขี้ยวเล็บ- ภาคปชช.มีส่วนร่วมแจ้งเตือนสื่ออันตราย //สำนักข่าวอิศรา

กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเชิงรุกเท่าทันสื่อประชากรยุคดิจิตอล  ผุดแอพ “Media Watch เฝ้าสื่อ”เสริมเขี้ยวเล็บ ภาคปชช.มีส่วนร่วม เฝ้าระวัง-ตรวจสอบ-แจ้งเตือน สื่ออันตราย–ไม่สร้างสรรค์ ร้องเรียนตรงผ่านมือถือ “หมอพรรณพิมล” หนุนสังคมสร้างพื้นที่ระบบนิเวศสื่อใหม่ต้องสร้างสรรค์   วันที่ 28 พ.ย.  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะบอร์ดคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านสุขภาพจิต เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว“แอพพลิเคชั่น Media Watch เฝ้าสื่อ” ในการเฝ้าระวังการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม ปลอดภัย และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ การเป็นภาคีเครือข่าย โดยมีทั้งภาครัฐเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นโดย โครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว […]

Read More →

ผุดแอปฯ Media Watch ร้องเรียน สื่ออันตราย ผ่านสมาร์ทโฟน //ผู้จัดการ Online

ผุดแอปฯ “Media Watch เฝ้าสื่อ” ช่วยประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ “สื่ออันตราย” ร้องเรียนโดยตรงผ่านสมาร์ทโฟน ผจก.กองทุนสื่อฯ ชี้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังสภาวิชาชีพสื่อ หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ด้านจิตแพทย์ชี้รู้เท่าทันสื่อเป็นสกิลที่ประชากรยุค 4.0 ควรมี ระบุแอปฯ ช่วยทุกคนมีส่วนร่วมสร้างระบบนิเวศสื่อใหม่สร้างสรรค์วันนี้ (28 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะบอร์ดคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านสุขภาพจิต แถลงข่าวเปิดตัว “แอปพลิเคชัน Media Watch เฝ้าสื่อ” ว่า การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชากรยุคดิจิทัล โดยสังคมไทยยุค […]

Read More →

เข้าพบ ผอ ศูนย์เฝ้าระวังวัฒนรรม

บ่ายของวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว / ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมด้วย คุณชาญไชย วิกรวงษ์วนิช รองประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เข้าพบคุณสาลินี ชุ่มวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอรับคำแนะนำและขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต

Read More →

ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับคำแนะนำจากทีปรึกษา

เช้าตรู่ของวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวพร้อมด้วยครอบครัวอาสาเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่โรงเรียนปรียาโชติ ที่ตั้งอยู่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ได้นัดหมายกับท่านผู้บริหารโรงเรียน ดร.ปาริชาต ปรียาโชติ (อ.เจี๊ยบ) เพื่อนำเสนอรายละเอียดของงานในโครงการพัฒนากลไลเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่นและขอรับคำแนะนำพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการ โดยดร.ปาริชาต เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของเรา

Read More →

ทีมงานตามเก็บทุกคำแนะนำเพื่อให้การทำงานรอบด้านจริงๆ

คุณวันชัย บุญประชา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบาย

Read More →

กระทบไหล่เจ้าของเพจดัง …. ดีใจจังที่ได้คนช่วยงาน

ประโยคที่โปรยด้านบนไม่ได้เวอร์วังแต่ประการใด เพราะเมื่อวาน (10 ต.ค.60) คุณเกรซ อัญญาอร พร้อมด้วยน้องๆอีก 2 คน ได้นัดพบเจ้าของเพจดัง Drama-Addict

Read More →

ผู้จัดการ สสย.พอใจ 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์

ครม.เห็นชอบตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ‘เข็มพร วิรุณราพันธ์’ เผยเครือข่ายพอใจ ทุกคนล้วนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หวังร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ตาม กม. สร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ ชี้สเปค ผจก.กองทุนฯ ต้องมีวิสัยทัศน์ บริหารเก่ง

Read More →

การประชุมเพื่อขอรับคำแนะนาจากคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะทำงานโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน ได้จัดประชุมเพื่อขอรับคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเจ้าหน้าที่ของกองทุนอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้โครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย โครงการได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ หลายท่านให้รับตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 11 ท่านได้แก่ 1) คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์            ผู้จัดการมูลนิธิสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน 2) รศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี        อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง […]

Read More →