News

แถลงเปิดตัว App รู้เท่าทันสื่อปลุกผู้บริโภคเรียกร้องสิทธิ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ข่าวเที่ยง NBT

กองทุนพัฒนาปลอดภัยและสร้างสรรค์สุขภาพจิตสื่อ เปิดแอพพลิเคชัน Media Watch ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนสื่อที่ไม่สร้างสรรค์...

read more

กองทุนพัฒนาสื่อฯ ผุดแอพ Media Watch เสริมเขี้ยวเล็บ- ภาคปชช.มีส่วนร่วมแจ้งเตือนสื่ออันตราย //สำนักข่าวอิศรา

กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเชิงรุกเท่าทันสื่อประชากรยุคดิจิตอล  ผุดแอพ “Media Watch เฝ้าสื่อ”เสริมเขี้ยวเล็บ ภาคปชช.มีส่วนร่วม เฝ้าระวัง-ตรวจสอบ-แจ้งเตือน สื่ออันตราย–ไม่สร้างสรรค์ ร้องเรียนตรงผ่านมือถือ “หมอพรรณพิมล” หนุนสังคมสร้างพื้นที่ระบบนิเวศสื่อใหม่ต้องสร้างสรรค์  ...

read more

ผุดแอปฯ Media Watch ร้องเรียน สื่ออันตราย ผ่านสมาร์ทโฟน //ผู้จัดการ Online

ผุดแอปฯ “Media Watch เฝ้าสื่อ” ช่วยประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ “สื่ออันตราย” ร้องเรียนโดยตรงผ่านสมาร์ทโฟน ผจก.กองทุนสื่อฯ ชี้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังสภาวิชาชีพสื่อ หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล เพื่อนำไปสู่การแก้ไข...

read more

เข้าพบ ผอ ศูนย์เฝ้าระวังวัฒนรรม

บ่ายของวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว / ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมด้วย คุณชาญไชย วิกรวงษ์วนิช รองประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เข้าพบคุณสาลินี ชุ่มวรรณ์...

read more

ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับคำแนะนำจากทีปรึกษา

เช้าตรู่ของวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวพร้อมด้วยครอบครัวอาสาเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่โรงเรียนปรียาโชติ ที่ตั้งอยู่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ได้นัดหมายกับท่านผู้บริหารโรงเรียน...

read more

ล้อมวงชวนกันเล่นเกม “การ์ดพลังสื่อ”

ล้อมวงชวนกันเล่นเกม “การ์ดพลังสื่อ”  ใช้เวลาวันที่ว่างเว้นจากงานประจำ พ่อแม่อาสาที่เคยทำงานเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อก็นัดหมายกันมาทดลองเล่นเกมที่เป็นเครื่องมือตัวใหม่สำหรับสร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อให้กับเด็กประถมปลายและมัธยมต้น ...

read more

ทีมงานตามเก็บทุกคำแนะนำเพื่อให้การทำงานรอบด้านจริงๆ

คุณวันชัย บุญประชา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบาย และยังเป็นผู้ริเริ่มให้มีรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวบนคลื่น FM.105 อีกด้วย การนัดพบเพื่อหารืองานของเราดูเหมือนเป็นการพูดคุยกันธรรมดาๆ...

read more

กระทบไหล่เจ้าของเพจดัง …. ดีใจจังที่ได้คนช่วยงาน

ประโยคที่โปรยด้านบนไม่ได้เวอร์วังแต่ประการใด เพราะเมื่อวาน (10 ต.ค.60) คุณเกรซ อัญญาอร พร้อมด้วยน้องๆอีก 2 คน ได้นัดพบเจ้าของเพจดัง Drama-Addict จ่าพิชิต ขจัดพาลชน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนเท่าทันสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น...

read more

ผู้จัดการ สสย.พอใจ 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์

ครม.เห็นชอบตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ‘เข็มพร วิรุณราพันธ์’ เผยเครือข่ายพอใจ ทุกคนล้วนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หวังร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ตาม กม. สร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ ชี้สเปค ผจก.กองทุนฯ ต้องมีวิสัยทัศน์ บริหารเก่ง จากกรณีคณะรัฐมนตรี...

read more

การประชุมเพื่อขอรับคำแนะนาจากคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะทำงานโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน ได้จัดประชุมเพื่อขอรับคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้...

read more